Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Растителна защита", Дирекция "Граничен контрол“, Българска агенция по безопасност на храните, София
Дирекция "Граничен контрол“, София, София

Описание

Стажът е с продължителност 45 работни дни, неплатен, и ще се проведе в периода от 03.07.2023 г. до 01.09.2023 г. вкл. на територията на граничен контролен пункт "Капитан Андреево"

В него могат да вземат участие само български студенти с непрекъснати студентски права и в процес на обучение към момента на кандидатстване.

За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Растителна защита“

Стажантите в отдел „ГИП-Капитан Андреево“ към дирекция „Граничен контрол“ при ЦУ на БАБХ ще се запознаят с функциите и дейността на  отдела.  Стажантите ще придобият общи познания и професионална ориентация по отношение на извършвания официален фитосанитарен контрол на пратки растения и растителни продукти с произход трети държави на граничния контролен пункт, както и ще се запознаят най-общо с пряко приложимите европейски актове и актове за изпълнение, и национално законодателство в областта на граничния фитосанитарен контрол.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 14.06.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 03.07.2023 г. - до 01.09.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Българска агенция по безопасност на храните
Звено
Дирекция "Граничен контрол“
Професионално направление
Растителна защита
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »