Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Право", Дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“, Национална агенция по приходите, София
Дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“, София, София

Описание

Стажът ще се проведе присъствено в ЦУ на НАП, дирекция НХХД.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 28.10.2023 г.
Продължителност на стажа:
от 02.10.2023 г. - до 16.10.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 18163
Класирани
0