Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Право", Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, Русе
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", Русе, Русе

Описание

запознаване с работата в държавната администрация, в частност, в РИОСВ-Русе, запознаване със: специфичната нормативна уредба; административнонаказателното производство и административното производство по издаване на индивидуални административни актове; специализираните регистри,

оформяне на кореспонденция и документация, свързана с процедурите по ЗАНН и АПК, включително и оформянето на електронните досиета на преписките


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.05.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.08.2023 г. - до 08.09.2023 г.
Местоположение:
Област Русе
Населено
място
Русе
Административна структура
Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе
Звено
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »