Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Обществени комуникации и информационни науки", Дирекция „Модернизация на администрацията", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Модернизация на администрацията", София, София

Описание

Форма на провеждане: присъствено и дистанционно.

Описание на позицията и основни задачи:

Стажантът ще има досег с дейността на дирекция „Модернизация на администрацията“, свързана с прозрачността и достъпа до информация.

Основните задачи включват:

  • Извършване на преглед и проучване на практиката по публикуване на информация на Платформата за достъп да обществена информация https://pitay.government.bg/ от регистрираните на нея субекти (пр. публикуват ли се отговорите на постъпили заявления, в какви срокове, какъв тип информация се търси и др.);
  • Технически и аналитични дейности, свързани с участието на България в международната инициативата „Партньорство за открито управление“  по отношение на изпълняваните на правителствено ниво национални планове за действие, в това число проучването на добри практики сред другите държави участници в инициативата;
  • Tехнически и аналитични дейности, произтичащи от правомощията на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, в това число проучване и публикуване на материали, свързани с дейността на гражданските организации в България.
  • Стажът включва и участие в срещи и /или събития, свързани с дейността на дирекцията по тези направления и съвпадащи с периода на стажа.

Период на провеждане на стажа (от 10 до 45 дни): от 1 юли до 31 октомври 2022 г. Конкретният период ще бъде уточнен при интервюто с кандидатите.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 30.06.2022 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.07.2022 г. - до 31.10.2022 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Модернизация на администрацията"
Професионално направление
Обществени комуникации и информационни науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 17766
  • Ид. №: 17637
Класирани
  • Ид. №: 17766
  • Ид. №: 17637
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »