Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Информатика и компютърни науки", Дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Централно координационно звено“, София, София

Описание

Отдел „Информационни системи“ в ЦКЗ търси да назначи стажант, софтуерен ентусиаст, в направление „Информатика и компютърни науки“.  Стажът е насочен към студенти, които имат афинитет към тестване на софтуерни продукти, и ще се запознаят отблизо с технологичният прогрес и дигиталната трансформация в държавната администрация. Студентите ще видят какво се случва зад цветния модул за кандидатстване и черния модул за отчитане на Информационната система за управление и наблюдение. Ще могат да се запознаят с програмната логика за съхраняване и обработка на данни, както и с потребителския интерфейс на системата включваща всички европейски програми и проекти, използвана от близо 200 000 потребители. В държавната администрация се увеличават нуждите от компетентни млади разработчици, които в бъдеще да изградят едно сигурно електронно управление. Какъв по-добър начин да започнеш кариерата си, от това да се запознаеш с ИСУН, която е една от най-сигурните, user-friendly и развити информационни системи? Очакваме те.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.05.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 21.08.2023 г. - до 30.09.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Централно координационно звено“
Професионално направление
Информатика и компютърни науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 18088
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »