Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Дирекция "Стратегическо планиране", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция "Стратегическо планиране", София, София

Описание

Ще изпълнява дейности и задачи в областта на икономическите въпроси, ще подпомага Съвета за икономически анализи, вкл. ще осъществява контакти с държавни институции за обезпечаване работата на Съвета с информация; работа с данни, статистика, иконометрия и др.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 30.01.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 13.02.2023 г. - до 13.04.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция "Стратегическо планиране"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 17848
  • Ид. №: 17850
  • Ид. №: 17852
  • Ид. №: 16353
Класирани
  • Ид. №: 16353
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »