Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Икономика", Дирекция "Стратегическо планиране", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция "Стратегическо планиране", София, София

Описание

Стажът ще предостави възможност на студента да се запознае с дейността на държавната администрация и в частност с функциите на дирекция "Стратегическо планиране". Той ще спомогне за придобиване на практически познания умения в областта на стратегическото планиране и прогнозиране, вкл. работата с данни, статистика, иконометрия и др. Стажантът ще изпълнява дейности и задачи в областта на икономическите въпроси, ще подпомага Съвета за икономически анализи, вкл. ще осъществява контакти с държавни институции за обезпечаване работата на Съвета с информация.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 12.06.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 19.06.2023 г. - до 21.08.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция "Стратегическо планиране"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 18097
  • Ид. №: 18117
  • Ид. №: 16746
  • Ид. №: 17561
Класирани
  • Ид. №: 17561
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »