Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Дирекция „Бюджет и финанси”, Национална агенция по приходите, София
Дирекция „Бюджет и финанси”, София, София

Описание

Стажът ще де проведе в присъствена форма в дирекция "Бюджет и финанси" в ЦУ на НАП.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.06.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 19.06.2023 г. - до 05.07.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Дирекция „Бюджет и финанси”
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 17561
  • Ид. №: 18122
Класирани
  • Ид. №: 18122
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »