Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Горско стопанство", Дирекция "Специализирана администрация", Регионална дирекция по горите - Русе, Русе
Дирекция "Специализирана администрация", Русе, Русе

Описание

1. Запознаване с нормативната база за работа на РДГ; участие в дейността на дирекцията по опазване и контрол (нормативен контрол и теренни проверки) в горските територии.

2. Придобиване на практически умения в реална работна среда и работа в екип при осъществяване на контрола върху спазване на законодателството при осъществяване на дености в горскирте територии.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.05.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 17.07.2023 г. - до 31.08.2023 г.
Местоположение:
Област Русе
Населено
място
Русе
Административна структура
Регионална дирекция по горите - Русе
Звено
Дирекция "Специализирана администрация"
Професионално направление
Горско стопанство
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »