Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", отдел "Информационни системи", Дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Централно координационно звено“, София, София

Описание

Стажантите ще подпомагат дейността на отдел "Информационни системи", както и ще участват в процеса на работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН).

Конкретните периоди за провеждане на стажовете, ще бъде уточнени по време на провеждане на интервюто с кандидатите, като ще бъдат изцяло съобразени с учебната програма/сесия.

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 20.04.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 20.04.2023 г. - до 20.05.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Централно координационно звено“
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »