Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Обща администрация, Агенция по обществени поръчки, София
Обща администрация, София, София

Описание

Агенция по обществени поръчки предоставя възможност на студенти, които проявяват интерес да се запознаят с работата в държавната администрация. Със стажа се предоставя възможност на студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението си знания и умения чрез изпълнението на различни задачи свързани с изпълнение на функциите на различните звена в агенцията, за които има обявени стажантски позиции.

Стажантите ще подпомагат дейността на Счетоводството в дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност" в Агенцията по обществени поръчки като съдействат с: изготвяне, осчетоводяване и класиране на счетоводни документи и регистри; подпомагане изготвянето на отчети и приложения за за касовото изпълнение на бюджета на агенцията; изготвяне справки и отчети в Excel.

Конкретните периоди за провеждане на стажовете, ще бъде уточнени по време на провеждане на интервюто с кандидатите, като ще бъдат изцяло съобразени с учебната програма/сесия.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.05.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 10.07.2023 г. - до 08.09.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Агенция по обществени поръчки
Звено
Обща администрация
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »