Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Централно координационно звено“, София, София

Описание

Стажът ще предостави добра възможност на студентите да се запознаят отблизо с работата на държавната администрация. В отдел "Информационни системи“, ЦКЗ обръщаме специално внимание на всеки стажант, за да научи и разбере по-лесно как се управляват европейските програми чрез ИСУН. Ще им бъде дадена възможност да предлагат нови функционалности на системата и сами да ги изпробват в тестовата среда. Студентите ще бъдат ангажирани и с подготовката и участието в обучения, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост и ще могат отблизо да се запознаят как протича изпълнението му.  Убедени сме, че стажът в отдела ще даде реални умения и знания на студентите.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.05.2023 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 21.08.2023 г. - до 30.09.2023 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Централно координационно звено“
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 17971
  • Ид. №: 18009
  • Ид. №: 17918
  • Ид. №: 18086
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »