Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Дирекция „Модернизация на администрацията", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Модернизация на администрацията", София, София

Описание

Форма на провеждане: Стажът ще се проведе по съгласуван между студента и администрацията график в присъствена и дистанционна форма.

Основен кръг на задачите:

  1. Подпомагане на дейността на дирекцията в областта на човешките ресурси;
  2. Събиране, систематизиране и анализиране на информация.

Специалност: „Право“. Препоръчително след издържани изпити по „Административно право“ и „Конституционно право“.

Продължителността на стажа ще до 45 работни дни в периода 01 юли – 31 октомври 2022 г. Конкретният период ще бъде уточнен при интервюто с кандидатите.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 30.06.2022 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.07.2022 г. - до 31.10.2022 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Модернизация на администрацията"
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 17762
  • Ид. №: 17772
  • Ид. №: 17782
Класирани
  • Ид. №: 17782
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »