Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Конкурси за есе

През 2013 г. се проведе първият конкурс за студентско есе на тема „Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“. На официална церемония на 20 декември 2013 г. в Гранитна зала на Министерския съвет бяха връчени сертификатите за участие и грамотите за трите отличени есета. Авторите на най-добрите текстове бяха поканени на едномесечен стаж в администрацията на Министерския съвет. Отличените есета са публикувани по-долу. Наградените студенти са:

1-во място - Стоян Илиев, Универсистет за национално и световно стопанство, специалност "Финанси"

2-ро място - Здравка Николова, Университет Бокони, Италия, специалност "Икономика"

3-то място - Георги Ганчев, Универсистет за национално и световно стопанство, специалност "Стопанска логистика" и Климент Христов, Университет Абърдийн, Великобритания, специалност "Икономика и мениджмънт"

 

През 2014 г. съвместно с Института по публична администрация се проведе вторият конкурс за студентско есе на тема „Моята визия за модернизирането на българската администрация“. Темата беше с 3 категории: Иновации и практики за добро управление, Отворено управление и Е-управление. На официална церемония на 11 ноември 2014 г. бяха наградени трите отличени есета. Авторите на най-добрите текстове ще посетят Европейските институции в Брюксел през март 2015 г. Отличените есета са публикувани по-долу. Наградените студенти са:

Борислав Димитров, Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Мениджмънт на туризма и културното наследство"

Нели Бозданска, Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност "Публична администрация"

Катрин Боянова, Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Публична администрация"