Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
От къде разбрахте за студентските стажове в държавната администрация?
Facebook
9.2%
http://staj.government.bg
19.3%
Кариерен център
3.7%
Студентски съвет
3.0%
Университет
25.7%
Новинарски сайтове
4.9%
От други студенти
15.0%
От преподавател
6.4%
Друго
12.8%
Общо гласували: 779

Предишни анкети