Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Стажант "Човешки ресурси" в община Банско.
Община Банско, Благоевград, Банско

Описание

Обявената стажантска позиция се намира към отдел "Канцелария"  на дирекция "Административно обслужване" в община Банско.

Стажантът ще има възможност да подпомага дейността на служба "ЧР", а по-конкретно да картотекира документи, да подготвя и обработва документи по назначаването, регистрация на кадри,изготвяне на заповеди за отпуск,да изготвя проект на трудови договори , допълнителни споразумения за промяна на класа,да участва в изготвянето на становища при възникнали проблеми,  касаещи трудовото и служебното законодателство.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 23.01.2020 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 27.01.2020 г. - до 29.02.2020 г.
Местоположение:
Област Благоевград
Населено
място
Банско
Административна структура
Община Банско
Звено
Община Банско
Професионално направление
Психология
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 16119
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »