Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Транспорт, корабоплаване и авиация", Дирекция "Летателни стандарти", Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, София
Дирекция "Летателни стандарти", София, София

Описание

Специалист (технически сътрудник) – подпомагащ инспекторския състав

Цели: Подпомага инспекторите по гражданско въздухоплаване в организацията и планирането на дейността на отдела.

              Подпомага инспекторите по гражданско въздухоплаване в дейностите по контрол по спазването на ЗГВ, Регламентите на Европейската  комисия и издадените въз основа на него нормативни актове за безопасността на полетите в гражданското въздухоплаване

Задачи:

-          Следи документооборота в отдел ЛГ на ГВС, изпълнява дейностите, свързани с архивирането и съхранението на документите, съгласно нормативните изисквания;

-          Подпомага служителите на отдела в подготовката на документите, използвани при изпълнение на преките им служебни задължения;

-          Подпомага в дейностите по контрол на изпълнението на утвърдения годишен график на надзора над авиационните субекти, изготвяйки отчети за изпълнение;

-          Подпомага методически дейностите по издаване на свидетелства, удостоверения и одобрения за първоначалната и постоянната летателна годност на ВС, поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 03.05.2020 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.07.2020 г. - до 31.08.2020 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Звено
Дирекция "Летателни стандарти"
Професионално направление
Транспорт, корабоплаване и авиация
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »