Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Социални дейности", Дирекция „Бюро по труда" гр.Варна, Агенция по заетостта, Варна
Дирекция „Бюро по труда" гр.Варна, Варна, Варна

Описание

Запознаване с дейностите и функциите на звеното.

 Позицията е подходяща само за кандидати от посоченото професионално направление.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 21.02.2020 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 26.02.2020 г. - до 16.04.2020 г.
Местоположение:
Област Варна
Населено
място
Варна
Административна структура
Агенция по заетостта
Звено
Дирекция „Бюро по труда" гр.Варна
Професионално направление
Социални дейности
Брой отворени позиции
3
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 16135
  • Ид. №: 15478
  • Ид. №: 16136
Класирани
  • Ид. №: 16135
  • Ид. №: 15478
  • Ид. №: 16136
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »