Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Растениевъдство", Областна администрация, Областна администрация Разград, Разград
Областна администрация, Разград, Разград

Описание

Стажантът ще окаже съдействие на експертите от Областна администрация Разград, работещи в сферата на регионалното развитие, при планирането и мониторинга на Областната стратегия за развитие на област Разград в областта на eкологията и селско стопанство. Основен акцент при стажуването ще бъде запознаване с новите задължения, които ще бъдат възложени в Областна администрация Разград по отношение на управлението на зоните от Натура 2000, съгласно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Стажантът ще се запознае детайлно с две проектни предложения, подадени по Програма „Интеррег Европа”, в областта на екологията, в които Областна администрация е партньор.

Ще бъде осигурена възможност стажантът да се включи в изпълнение на конкретни задачи в областта на екологията и селското стопанство и да придобие знания и умения, които ще му бъдат полезни за професионалното му развитие. Летният студентски стаж ще се проведе в Областна администрация Разград, като стажантът ще получи активно съдействие от ментори и ще може да използва компютър и литература в областта на екологията и селското стопанство.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 22.07.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 30.07.2018 г. - до 28.09.2018 г.
Местоположение:
Област Разград
Населено
място
Разград
Административна структура
Областна администрация Разград
Звено
Областна администрация
Професионално направление
Растениевъдство
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 15333
Класирани
  • Ид. №: 15333
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »