Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Растениевъдство", Областна администрация, Областна администрация Разград, Разград
Областна администрация, Разград, Разград

Описание

Стажантът ще окаже съдействие на експертите от Областна администрация Разград, работещи в сферата на регионалното развитие, при планирането и мониторинга на Областната стратегия за развитие на област Разград в областта на eкологията и селско стопанство. Основен акцент при стажуването ще бъде запознаване с новите задължения, които ще бъдат възложени в Областна администрация Разград по отношение на управлението на зоните от Натура 2000, съгласно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Стажантът ще се запознае детайлно с две проектни предложения, подадени по Програма „Интеррег Европа”, в областта на екологията, в които Областна администрация е партньор.

Ще бъде осигурена възможност стажантът да се включи в изпълнение на конкретни задачи в областта на екологията и селското стопанство и да придобие знания и умения, които ще му бъдат полезни за професионалното му развитие. Летният студентски стаж ще се проведе в Областна администрация Разград, като стажантът ще получи активно съдействие от ментори и ще може да използва компютър и литература в областта на екологията и селското стопанство.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 22.07.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 30.07.2018 г. - до 28.09.2018 г.
Местоположение:
Област Разград
Населено
място
Разград
Административна структура
Областна администрация Разград
Звено
Областна администрация
Професионално направление
Растениевъдство
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 15333
Класирани
  • Ид. №: 15333
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »