Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Психология", Институт по психология, Министерство на вътрешните работи, София
Институт по психология, София, София

Описание

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЕСЕН 2019

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 23.10.2019 г. до 08.11.2019 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български висши учебни заведения, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство. За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в четвърти курс.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

2. Автобиография (CV) - формат Europass;

3. Инициативни документи с препоръки за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;

4. Справка от висшето училище, удостоверяваща, че кандидатът е студент в съответната институция;

5. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер - районна и градска прокуратураза местоживеене с постоянен адрес в гр. София и районна и окръжна прокуратура за местоживеене с постоянен адрес извън гр. София;

6. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

7. Разпечатка с уникален идентификационен номер от направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните документи. Свидетелството за съдимост за провеждане на стаж в МВР се издава по служебен път.

Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

 ІІІ. СРОКОВЕ.

  1. Прием на документи -30 септември - 18 октомври 2019 г.
  2. Провеждане на интервюта - 21 октомври 2019 г.
  3. Класиране в Портала - 22 октомври 2019 г.
  4. Начало на стажа - 23 октомври 2019 г.

 ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия).

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 22.10.2019 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 23.10.2019 г. - до 08.11.2019 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на вътрешните работи
Звено
Институт по психология
Професионално направление
Психология
Брой отворени позиции
12
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 16045
  • Ид. №: 16049
  • Ид. №: 16059
Класирани
  • Ид. №: 16045
  • Ид. №: 16059
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »