Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Психология", Институт по психология, Министерство на вътрешните работи, София
Институт по психология, София, София

Описание

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 02.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в трети и четвърти курс.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                              

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

 2. Автобиография (CV) - формат Europass;

 3. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското положение на стажанта. При документ, издаден от чуждестранно висше училище, се прилага лицензиран превод на същия на български език.

   

  ЗАБЕЛЕЖКА: Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

  Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия) и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия).

  Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

   

  ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: 13 октомври - 28 октомври 2020 г.

 2. Провеждане на интервюта - 29 октомври 2020 г.

 3. Класиране в Портала: 30 октомври 2020 г.

 4. Начало на стажа: 02 ноември 2020 г.

   

  ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия) и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия).


Важна информация и срокове
Валидност:
до 30.10.2020 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 02.11.2020 г. - до 30.11.2020 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на вътрешните работи
Звено
Институт по психология
Професионално направление
Психология
Брой отворени позиции
12
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 16155
 • Ид. №: 16515
 • Ид. №: 16518
 • Ид. №: 16517
 • Ид. №: 16512
 • Ид. №: 16513
 • Ид. №: 16522
 • Ид. №: 16289
 • Ид. №: 16527
 • Ид. №: 16160
 • Ид. №: 16531
 • Ид. №: 16533
 • Ид. №: 15642
 • Ид. №: 16538
 • Ид. №: 16530
 • Ид. №: 16184
 • Ид. №: 16540
 • Ид. №: 16150
 • Ид. №: 16542
 • Ид. №: 16544
 • Ид. №: 16549
 • Ид. №: 16550
 • Ид. №: 16551
 • Ид. №: 16520
 • Ид. №: 16536
 • Ид. №: 16511
 • Ид. №: 16493
 • Ид. №: 16552
Класирани
 • Ид. №: 16155
 • Ид. №: 16513
 • Ид. №: 16522
 • Ид. №: 16289
 • Ид. №: 16527
 • Ид. №: 16533
 • Ид. №: 15642
 • Ид. №: 16150
 • Ид. №: 16544
 • Ид. №: 16550
 • Ид. №: 16536
 • Ид. №: 16511
 • Ид. №: 16552
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »