Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Право" в дирекция "Правна помощ", София
Дирекция „Правна помощ", София, София

Описание

Стажът е едномесечен, неплатен и ще започне на 29 октомври 2012 г. 

 

В него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. 

 

Минимални изисквания към кандидатите:

 • Oбразование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
 • Среден успех от следването до момента – над 4.00.

 

За да кандидатствате за тази позиция, трябва да се регистрирате и създадете личен профил. 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 05.10.2012 г. - изтекла
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национално бюро за правна помощ
Звено
Дирекция „Правна помощ"
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 222
 • Ид. №: 749
 • Ид. №: 776
 • Ид. №: 894
 • Ид. №: 964
 • Ид. №: 993
 • Ид. №: 962
 • Ид. №: 1252
 • Ид. №: 1274
 • Ид. №: 801
 • Ид. №: 846
 • Ид. №: 1405
 • Ид. №: 1427
 • Ид. №: 1378
 • Ид. №: 1337
 • Ид. №: 1526
 • Ид. №: 1076
 • Ид. №: 1670
 • Ид. №: 1709
 • Ид. №: 928
 • Ид. №: 1552
 • Ид. №: 1831
 • Ид. №: 1851
 • Ид. №: 1047
 • Ид. №: 1748
 • Ид. №: 1883
 • Ид. №: 999
 • Ид. №: 1832
 • Ид. №: 1717
 • Ид. №: 1917
 • Ид. №: 1934
 • Ид. №: 1762
 • Ид. №: 1985
 • Ид. №: 1980
 • Ид. №: 1877
 • Ид. №: 1996
Класирани
 • Ид. №: 222
 • Ид. №: 776
 • Ид. №: 964
 • Ид. №: 801
 • Ид. №: 846
 • Ид. №: 1405
 • Ид. №: 1427
 • Ид. №: 1337
 • Ид. №: 1883
 • Ид. №: 1985
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »