Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Право", Дирекция „Правна помощ", Национално бюро за правна помощ, София
Дирекция „Правна помощ", София, София

Описание

1.Запознаване с процедурата по предоставяне на правна помощ;

2.Подготовка на документи до съдилищата за разходите за правна помощ;

3. Подготовка на документи до НАП за разходите за правна помощ;

4.Изпращане на Решения до съдилищата за присъждане на разноски за предоставена правна помощ.

 

Стажът е със срок на провеждане не повече от 45 дни в периода от 03.07.2017 г. до 30.09.2017 г.

Стажът се провежда в рамките на работното време от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Националното бюро за правна помощ, гр.София, ул.Развигор № 1, ет.3.

Брой стажантски места общо 12, по 4-ри стажантски позиции за всеки месец или за по 45 дни.

 

телефон за контакти: 02/8193212


Важна информация и срокове
Валидност:
до 31.08.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 03.07.2017 г. - до 30.09.2017 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национално бюро за правна помощ
Звено
Дирекция „Правна помощ"
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
12
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 14313
 • Ид. №: 14314
 • Ид. №: 14325
 • Ид. №: 14326
 • Ид. №: 14235
 • Ид. №: 14023
 • Ид. №: 12716
 • Ид. №: 14339
 • Ид. №: 12843
 • Ид. №: 11484
 • Ид. №: 12491
 • Ид. №: 14346
 • Ид. №: 12401
 • Ид. №: 13484
 • Ид. №: 14357
Класирани
 • Ид. №: 14314
 • Ид. №: 14326
 • Ид. №: 14235
 • Ид. №: 12716
 • Ид. №: 13484
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »