Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Право", Дирекция "Правна", отдел "Правен", Министерство на образованието и науката, София
Дирекция "Правна", отдел "Правен", София, София

Описание

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе в периода от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Право“.
В рамките на стажа студентът ще вземе участие в:
- разработването на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи обществените отношения в областта на образованието и науката;
- изготвянето или съгласуването на проекти на индивидуални и общи административни актове на министъра;
- изготвянето на становища и справки по правни въпроси;
- изготвянето на становища по проекти на закони и подзаконови актове в областта на образованието и науката, както и във всички случаи, в които министерството е заинтересувано ведомство;
- организирането на процесуалното представителство и правната защита на министерството и на актовете на министъра;
- изпълнението на държавната политика за евроинтеграция и участие в международните отношения в областта на нормативното осигуряване;


Важна информация и срокове
Валидност:
до 04.07.2020 г.
Продължителност на стажа:
от 03.08.2020 г. - до 31.08.2020 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на образованието и науката
Звено
Дирекция "Правна", отдел "Правен"
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 16441
  • Ид. №: 16449
Класирани
0