Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Право", Дирекция „Модернизация на администрацията", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Модернизация на администрацията", София, София

Описание

За обявената позиция могат да кандидатстват български граждани, които се обучават във висши училища в страната и в чужбина, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на започване на стажа.

Кандидатите следва да имат добра компютърна грамотност и да владеят английски език писмено и говоримо (най-малко на ниво В2).

Одобрените кандидати ще могат да се включат в подготовката и провеждането на редица събития, част от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, както и да се запознаят със спецификите на работата в дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет, свързана с разработването, провеждането и отчитането на политиката по модернизация на държавната администрация.

Основните им задължения ще включват:

- подпомагане на организацията и провеждането на 2 срещи на Мрежата на експертите по публична администрация в ЕС (EUPAN) и 1 среща на Мрежата от експерти към Европейската служба за подбор на персонал (EPSO);

- изследване на добри практики от други държави членки на ЕС в сферата на публичната администрация;

- изготвяне на анализи и доклади за целите на срещите от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;

- участие в работните формати, асистиране на модераторите при провеждане на уъркшопи и изготвяне на обобщена информация за проведените дискусии;

- комуникация с представителите на останалите държави членки на ЕС, във връзка с организацията и провеждането на събитията;

- логистика, организация на социални и културни събития и др;

- изготвяне на докладни записки, писма и др.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 02.02.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.03.2018 г. - до 13.04.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Модернизация на администрацията"
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 14514
  • Ид. №: 14515
  • Ид. №: 14472
  • Ид. №: 14528
  • Ид. №: 11285
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »