Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Право", Дирекция „Българско гражданство", Министерство на правосъдието, София
Дирекция „Българско гражданство", София, София

Описание

Стажантската позиция е свързана с подпомагане дейността на дирекция "Българско гражданство" в Министерство на правосъдието.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 23.04.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 16.08.2017 г. - до 29.09.2017 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на правосъдието
Звено
Дирекция „Българско гражданство"
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 11298
 • Ид. №: 13629
 • Ид. №: 12716
 • Ид. №: 4538
 • Ид. №: 13489
 • Ид. №: 11999
 • Ид. №: 10349
 • Ид. №: 13831
 • Ид. №: 13731
 • Ид. №: 13863
 • Ид. №: 14014
 • Ид. №: 13994
 • Ид. №: 13988
 • Ид. №: 14149
 • Ид. №: 10387
Класирани
 • Ид. №: 11298
 • Ид. №: 13731
 • Ид. №: 14014
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »