Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Право", Дирекция "Административно-правно обслужване", отдел "Правен", Агенция по геодезия, картография и кадастър, София
Дирекция "Административно-правно обслужване", отдел "Правен", София, София

Описание

Подпомага осъществяването на правна помощ на изпълнителния директор и структурните единици в агенцията, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, включително във връзка с взаимодействието на кадастъра с имотния регистър.

Подпомага подготвянето на становища за решения на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията.

Участва в изготвяне, сключване, изменение и прекратяване на договори и дава мнение по законосъобразността им и др.

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 18.12.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 02.01.2018 г. - до 02.03.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Звено
Дирекция "Административно-правно обслужване", отдел "Правен"
Професионално направление
Право
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 14488
Класирани
  • Ид. №: 14488
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »