Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Политически науки", Дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“, Министерство на външните работи, София
Дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“, София, София

Описание

Позицията на стажант в дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“ („ОВППС на ЕС“) в Министерство на външните работи на Република България е свързана със следните дейности:

 • Да изпълнява задачи във връзка с подпомагане на директора на дирекция „ОВППС на ЕС“ при формиране на политиката и реализиране на външнополитическия интерес и приоритети на Република България в областта на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС), в т.ч. Обща политика на сигурност и отбрана (ОПСО).
 • Да подпомага директора на дирекцията във връзка с получаването на информация, предоставена от компетентните звена от МВнР и други институции относно подготовката на позиции в областта на ОВППС, включително ОПСО.
 • Да изпълнява задачи във връзка със заложените в Устройствения правилник на министерството задължения на дирекция „ОВППС на ЕС“ да следи входящата информация по посочените по-горе външнополитически области.
 • Да изготвя информации от срещи, анализи, справочни материали.
 • Да изпълнява и други задачи, поставени от директора на дирекция „ОВППС на ЕС“.

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 03.05.2020 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.09.2020 г. - до 30.09.2020 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на външните работи
Звено
Дирекция „Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС“
Професионално направление
Политически науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 16249
 • Ид. №: 15857
 • Ид. №: 16101
 • Ид. №: 16312
 • Ид. №: 16162
 • Ид. №: 15927
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »