Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Политически науки", Дирекция „Модернизация на администрацията", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Модернизация на администрацията", София, София

Описание

За обявената позиция могат да кандидатстват български граждани, които се обучават във висши училища в страната и в чужбина, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на започване на стажа.

По време на стажа си стажантът ще подпомага екипа на дирекция "Модернизация на администрацията" чрез:

  1. събиране и обработка на данни;
  2. изследване на добри практики от други държави членки на ЕС в сферата на публичната администрация;
  3. изготвяне на анализи и доклади;
  4. изготвяне на докладни записки, писма и др.

Владеенето на английски език е предимство. Необходимо е кандидатите да притежават много добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми и MS Excel. Стажът е с продължителност 20 работни дни и е неплатен.

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 19.07.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 03.09.2018 г. - до 28.09.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Модернизация на администрацията"
Професионално направление
Политически науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 14199
  • Ид. №: 15334
Класирани
  • Ид. №: 14199
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »