Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Политически науки", Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество", Министерство на вътрешните работи, София
Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество", София, София

Описание

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе в периода от 6.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство и да владеят английски, френски или немски език. За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се във всички специалности по професионално направление: „Политически науки”, „Администрация и управление“, „Право“ и „Филология”.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на дирекция „Човешки ресурси” - МВР (попълва се на място при подаване на документите);
  1. Автобиография (CV) - формат Europass;
  2. Препоръка/и за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;
  3. Документ от висшето училище, удостоверяващ, че кандидатът е студент в съответната институция;
  4. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, както следва:

- за живеещите с постоянен адрес в гр. София - от районна и градска прокуратура;

- за живеещите с постоянен адрес извън гр. София-от районна и окръжна прокуратура.

 1. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;
 2. Разпечатка с уникален идентификационен номер от направена регистрация след кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните 7 броя документи. Свидетелството за съдимост за провеждане на стаж в МВР се издава по служебен път.

Документите могат да бъдат предадени в приемната на Министерството на вътрешните работи - гр. София, ул. „6-ти септември” № 29 (на ъгъла с ул. „Ген. Йосиф В. Гурко”), на следните служители от дирекция „Човешки ресурси” - МВР: г-жа Даниела Вълова, сл. тел. 02/982 59 51 (2 59 51 по вътрешна линия) и г-жа Цветелина Роева сл. тел. 02/982 27 62 (2 27 62 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи.

ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: от 2 декември 2019 г. до 13 декември 2019 г.;
 2. Разглеждане на подадените документи: от 16 декември до 18 декември 2019 г.;
 3. Класиране в Портала: от 19 декември 2019 г. до 20 декември 2019 г.;
 4. Начало на провеждане на стажа: 6 януари 2020 г.

 

ІV. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Вълова, сл. тел. 02/982 59 51 (2 59 51 по вътрешна линия) и г-жа Цветелина Роева сл. тел. 02/982 27 62 (2 27 62 по вътрешна линия).


Важна информация и срокове
Валидност:
до 18.12.2019 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 06.01.2020 г. - до 31.01.2020 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на вътрешните работи
Звено
Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество"
Професионално направление
Политически науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 16101
 • Ид. №: 16084
 • Ид. №: 16103
Класирани
 • Ид. №: 16103
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »