Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Политически науки", Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество", Министерство на вътрешните работи, София
Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество", София, София

Описание

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 03.09.2018 г. до 28.09.2018 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство и да владеят английски, немски или френски език. За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се във всички специалности по професионално направление „Политически науки”.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на дирекция „Човешки ресурси” - МВР (попълва се на място при подаване на документите);
  1. Автобиография (CV) - формат Europass;
  2. Инициативни документи с препоръки за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;
  3. Справка от висшето училище, удостоверяваща, че кандидатът е студент в съответната институция;
  4. Свидетелство за съдимост за провеждане на стаж в МВР (издава се по служебен път);
  5. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер - районна и градска прокуратураза живеещите с постоянен адрес в гр. София и районна и окръжна прокуратура за постоянен адрес извън гр. София;
  6. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;
  7. Декларация за предоставяне на лични данни по ЗЗЛД (попълва се на място при подаване на документите);
  8. Разпечатка с уникален идентификационен номер от направена регистрация в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg, след кандидатстване за стажантската позиция.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните документи.

Документите могат да бъдат предадени в приемната на Министерството на вътрешните работи - гр. София, ул. „6-ти септември” № 29 (на ъгъла с ул. „Ген. Йосиф В. Гурко”), на следните служители от дирекция „Човешки ресурси” - МВР: г-жа Даниела Вълова, сл. тел. 02/982 59 51 (2 59 51 по вътрешна линия) и г-жа Цветелина Роева сл. тел. 02/982 27 62 (2 27 62 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи.

ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: от 1август 2018 г. до 17 август 2018 г.;
 2. Разглеждане на подадените документи: от 20 до 24 август 2018 г.;
 3. Класиране в Портала: от 29 август 2018 г. до 30 август 2018 г.;
 4. Начало на провеждане на стажа: 3 септември 2018 г.

 

ІV. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Вълова, сл. тел. 02/982 59 51 (2 59 51 по вътрешна линия) и г-жа Цветелина Роева сл. тел. 02/982 27 62 (2 27 62 по вътрешна линия).


Важна информация и срокове
Валидност:
до 17.08.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 03.09.2018 г. - до 28.09.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на вътрешните работи
Звено
Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество"
Професионално направление
Политически науки
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 15348
 • Ид. №: 15359
Класирани
 • Ид. №: 15348
 • Ид. №: 15359
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »