Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Политически науки", Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество", Министерство на енергетиката, София
Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество", София, София

Описание

Кандидатите да бъдат от специалностти в професионално направление  "Политически науки".


Важна информация и срокове
Валидност:
до 31.05.2020 г.
Продължителност на стажа:
от 01.06.2020 г. - до 30.09.2020 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на енергетиката
Звено
Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"
Професионално направление
Политически науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 16384
  • Ид. №: 16385
  • Ид. №: 15937
  • Ид. №: 16290
Класирани
0