Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Педагогика ", Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - Варна, Варна
Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Варна, Варна

Описание

Запознаване и подпомагане на дейността ан РУО - Варна при подготовката и провеждането на държавен план-прием на ученици след завършено основно образование


Важна информация и срокове
Валидност:
до 18.03.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.06.2018 г. - до 29.06.2018 г.
Местоположение:
Област Варна
Населено
място
Варна
Административна структура
Регионално управление на образованието - Варна
Звено
Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Професионално направление
Педагогика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »