Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Обществени комуникации и информационни науки", Община Банско, Община Банско, Банско
Община Банско, Благоевград, Банско

Описание

Обявената стажантска позиция се намира в Отдел "Канцелария", Дирекция "Административно обслужване".

Стажантът ще придобие  професионални знания  и умения в областта на  държавната  администрация, по конкретно: връзките със средствата за масова информация.

Основна цел на стажантската  позиция: подпомагане дейността  на специалиста  "Връзки с обществеността" в Общинска администрация-Банско, придобиване  на конкретни практически умения  за упражняване на бъдещата професия, запознаване  на обществеността със същността на протичащите обществено значими събития, както и ролята на специалиста  "Връзки с обществеността" в тях.

Конкретният период на стажуване  ще бъде уточнен по време на интервюто с кандидата.

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 23.01.2020 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 27.01.2020 г. - до 29.02.2020 г.
Местоположение:
Област Благоевград
Населено
място
Банско
Административна структура
Община Банско
Звено
Община Банско
Професионално направление
Обществени комуникации и информационни науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »