Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Музикално и танцово изкуство", Общинска администрация, Община Ботевград, Ботевград
Общинска администрация, Софийска област, Ботевград

Описание

Стажантската позиция е към отдел "Образование, култура и спорт" за студенти 2-5 курс редовно обучение по специалности от направление "Музикално и танцово изкуство".

Стажантите ще работят с деца в провежданите различни инициативи в рамките на Програмата на Община Ботевград "Лятна Академия 2015".


Важна информация и срокове
Валидност:
до 30.04.2015 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.07.2015 г. - до 31.07.2015 г.
Местоположение:
Област Софийска област
Населено
място
Ботевград
Административна структура
Община Ботевград
Звено
Общинска администрация
Професионално направление
Музикално и танцово изкуство
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »