Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Математика", Дирекция "Застрахователен надзор", Комисия за финансов надзор, София
Дирекция "Застрахователен надзор", София, София

Описание

  • Обработва статистически данни и анализира портфейлите за застрахователните дружества, като извършва оценка на развитието на риска;

  • Участва в разработване на автоматизирани актюерски решения;

  • Участва в анализ и проверка на оповестени данни, свързани с платежоспособността и финансовото състояние на застрахователните дружества;

  • Изготвя статистически и актюерски анализи и прогнози.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.06.2021 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 05.07.2021 г. - до 03.09.2021 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Комисия за финансов надзор
Звено
Дирекция "Застрахователен надзор"
Професионално направление
Математика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 17206
  • Ид. №: 17210
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »