Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Териториално статистическо бюро - Югоизток, Национален статистически институт, Сливен
Териториално статистическо бюро - Югоизток, Бургас, Бургас

Описание

Запознаване стажанта със Закон за статистиката, Национална статистическа програма за 2020 г., структура и функции на Териториално статистичаско бюро - Югоизток, Правилник за вътрешния трудов ред, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, методологии на провеждани в момента статистически изследвания (допълнително уточнени, според предпочитанията на стажанта) и етапи на статистическия бизнес процес.

Включване на стажанта в етапите по събиране, оглед, анализ и контрол на статистическата информация, с цел създаване на практически умения.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 15.06.2020 г.
Продължителност на стажа:
от 01.07.2020 г. - до 25.08.2020 г.
Местоположение:
Област Бургас
Населено
място
Бургас
Административна структура
Национален статистически институт
Звено
Териториално статистическо бюро - Югоизток
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0