Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Национална агенция по приходите, Велико Търново
Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Велико Търново, Велико Търново

Описание

Стажът ще се проведе в отдели "Ревизии" и "Проверки" - по 1 стажант.

Позициите са предназначени за преддипломна практика на студенти.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 01.05.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 08.05.2017 г. - до 21.06.2017 г.
Местоположение:
Област Велико Търново
Населено
място
Велико Търново
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Териториална дирекция на НАП Велико Търново
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 14187
  • Ид. №: 14188
Класирани
  • Ид. №: 14187
  • Ид. №: 14188
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »