Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Териториална дирекция на НАП София, Национална агенция по приходите, София
Териториална дирекция на НАП София, София, София

Описание

 

ТД на НАП София набира стажанти за следните позиции:

 • 6 стажантски позиции за дирекция "Събиране", ул. „Триадица“ № 2,

 • 2 стажантски позиции в офис „Възраждане“, бул. „Д. Петков“  № 107;

 • 4 стажантски позиции в офис „Изток“, бул. „Шипченски проход“ № 69А;

 • 2 стажантски позиции в офис „Сердика“, бул. „Мария Луиза“ № 88;

 • 2 стажантски позиции в офис „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111;

 • 2 стажантски позиции за дирекция „Обслужване“, отдел „Регистрация“, ул. „Аксаков“ № 21.

  Стажът е неплатен.

  Стажантите ще извършват следните дейности:

 • Обработка на титули на външните взискатели;

 • Окомплектоване на досиета при превъзлагане;

 • Сканиране, описване и класиране на документи.

  Конкретните дати за провеждането на стажа ще бъдат уточнени с избраните кандидати.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 16.11.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 20.11.2017 г. - до 29.12.2017 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Териториална дирекция на НАП София
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
25
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 12853
 • Ид. №: 14431
 • Ид. №: 14432
 • Ид. №: 14434
 • Ид. №: 14438
 • Ид. №: 14436
 • Ид. №: 14428
 • Ид. №: 14439
 • Ид. №: 14442
 • Ид. №: 14441
 • Ид. №: 14443
 • Ид. №: 14445
 • Ид. №: 14447
 • Ид. №: 11321
 • Ид. №: 14448
 • Ид. №: 14437
 • Ид. №: 14450
 • Ид. №: 14451
 • Ид. №: 14452
 • Ид. №: 14453
 • Ид. №: 14454
 • Ид. №: 14457
 • Ид. №: 14458
 • Ид. №: 10607
 • Ид. №: 14446
Класирани
 • Ид. №: 12853
 • Ид. №: 14431
 • Ид. №: 14432
 • Ид. №: 14434
 • Ид. №: 14438
 • Ид. №: 14436
 • Ид. №: 14428
 • Ид. №: 14439
 • Ид. №: 14442
 • Ид. №: 14441
 • Ид. №: 14443
 • Ид. №: 14445
 • Ид. №: 14447
 • Ид. №: 14448
 • Ид. №: 14437
 • Ид. №: 14450
 • Ид. №: 14451
 • Ид. №: 14452
 • Ид. №: 14453
 • Ид. №: 14457
 • Ид. №: 14458
 • Ид. №: 10607
 • Ид. №: 14446
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »