Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Габрово, Национална агенция по приходите, Габрово
Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Габрово, Габрово, Габрово

Описание

Стажът ще се проведе в дирекция "Събиране", сектор ОСПВ, ИРМ Габрово.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 28.04.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 08.05.2017 г. - до 21.06.2017 г.
Местоположение:
Област Габрово
Населено
място
Габрово
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Габрово
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 11602
  • Ид. №: 13890
Класирани
  • Ид. №: 11602
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »