Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Икономика", Дирекция „Централно звено за връзка", Национална агенция по приходите, София
Дирекция „Централно звено за връзка", София, София

Описание

Стажът ще се проведе в дирекция "Централно звено за връзка" в ЦУ на НАП и ще бъде с продължителност до 45 дни.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 24.05.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 02.07.2018 г. - до 28.09.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Дирекция „Централно звено за връзка"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 11321
  • Ид. №: 15243
  • Ид. №: 14533
  • Ид. №: 14613
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »