Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Дирекция "Регулаторни режими на инвестиционната дейност", отдел "Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти", Комисия за финансов надзор, София
Дирекция "Регулаторни режими на инвестиционната дейност", отдел "Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти", София, София

Описание

Запознаване с нормативната уредба и извършваните от експертите дейности в областта на разглежданите от дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“,  отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти".


Важна информация и срокове
Валидност:
до 17.06.2021 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 05.07.2021 г. - до 03.09.2021 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Комисия за финансов надзор
Звено
Дирекция "Регулаторни режими на инвестиционната дейност", отдел "Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 17216
  • Ид. №: 17217
  • Ид. №: 17219
  • Ид. №: 16800
  • Ид. №: 17229
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »