Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", отдел "Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби", Комисия за финансов надзор, София
Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", отдел "Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби", София, София

Описание

  • Запознаване със спецификите на надзорната дейност върху инвестиционните посредници, регулираните пазари, многостранните системи за търговия, Централен депозитар АД и Фонда за компенсиране на инвеститорите;

  • Запознаване, обработка и анализ на финансова информация постъпваща от инвестиционните посредници;

  • Процеси и процедури относно протичането на проверки на място;

  • Включване в разглеждането на специфични казуси относно надзора върху инвестиционните посредници.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.06.2021 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 12.07.2021 г. - до 13.08.2021 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Комисия за финансов надзор
Звено
Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", отдел "Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 16800
  • Ид. №: 17204
  • Ид. №: 17205
  • Ид. №: 17120
  • Ид. №: 17213
  • Ид. №: 17216
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »