Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Икономика", Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", отдел "Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа", Комисия за финансов надзор, София
Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", отдел "Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа", София, София

Описание

Запознаване с нормативната уредба за извършване на дистанционен надзор и проверки на място за спазване на изискванията на приложимото българско и европейско законодателство от поднадзорните лица, попадащи в обхвата на надзорната дейност, извършвана от отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“; запознаване с нормативната уредба и механизма за извършване на проверки при наличие на пазарна манипулация; запознаване с документи с различен характер от извършени тематични и пълни проверки на инвестиционни посредници, изготвяне на описи.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 10.08.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 13.08.2018 г. - до 24.08.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Комисия за финансов надзор
Звено
Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", отдел "Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 15352
  • Ид. №: 15353
  • Ид. №: 15351
Класирани
  • Ид. №: 15352
  • Ид. №: 15353
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »