Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", "Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ", Комисия за финансов надзор, София
Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", "Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ", София, София

Описание

 • Запознаване със спецификата на надзорната дейност спрямо публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа и дружествата със специална инвестиционна цел;

 • Запознаване, обработка и анализ на постъпващата от поднадзорните лица на отдела регулирана и вътрешна информация;

 • Запознаване с приложимото специално законодателство спрямо публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа и дружествата със специална инвестиционна цел;

 • Запознаване с процесите и процедурите по проверка на място на поднадзорните лица на отдела;

 • Запознаване с типовете административни производства, развиващи се в отдела.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 11.06.2021 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 12.07.2021 г. - до 13.08.2021 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Комисия за финансов надзор
Звено
Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност", "Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 17200
 • Ид. №: 17040
 • Ид. №: 16800
 • Ид. №: 17204
 • Ид. №: 17205
 • Ид. №: 17120
 • Ид. №: 17216
 • Ид. №: 17214
 • Ид. №: 17211
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »