Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, отдел „Методология на контрола“, Министерство на финансите, София
Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, отдел „Методология на контрола“, София, София

Описание

Основната цел на дирекцията е да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз.

Стажантът следва да подпомага служителите в дирекцията при осъществяването на техните задължения.

 

 

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 08.07.2020 г.
Продължителност на стажа:
от 15.07.2020 г. - до 30.09.2020 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на финансите
Звено
Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, отдел „Методология на контрола“
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 16374
  • Ид. №: 16414
  • Ид. №: 16392
  • Ид. №: 16451
Класирани
0