Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Икономика", Дирекция "Интернационализация на малките и средните предприятия", Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, София
Дирекция "Интернационализация на малките и средните предприятия", София, София

Описание

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ СТАЖАНТИТЕ:

  • Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи
  • Инициативност и активно участие в ежедневните дейности на съответния отдел, в който ще се установите;
  • Желание за придобиване на нови знания;
  • Добро ниво на владеене писмено и говоримо на английски език, и/или друг западен език;
  • Могат да кандидатстват студенти, по специалностите: МО,  МИО, Бизнес администрация, Икономика на промишлеността, завършили в момента МИНИМУМ II –ри курс, или завършена бакалавърска степен, или учещи магистратура;

 

КАК МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА:

  • ОСВЕН ПРЕЗ ПОРТАЛА, МОЖЕ И НА ИМЕЙЛА НА ИАНМСП:  office@sme.government.bg  
  • АКТУАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ 

Важна информация и срокове
Валидност:
до 31.07.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.07.2015 г. - до 30.09.2015 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Звено
Дирекция "Интернационализация на малките и средните предприятия"
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
4
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »