Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Икономика", Дирекция „Икономическа и финансова политика”, отдел „Макроикономически анализи и прогнози“,, Министерство на финансите, София
Дирекция „Икономическа и финансова политика”, отдел „Макроикономически анализи и прогнози“,, София, София

Описание

Стажът дава възможност за придобиване на практически познания относно оценката на основните макроикономически показатели и анализа на факторите, които формират актуалните тенденции в българската икономика.

Допълнителни изисквания: Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; компютърна грамотност (MS Office - Word, Excel, Power Point); ползването на иконометричен софтуер е предимство.

Стажът е неплатен. В него могат да вземат участие студенти, учащи в български и чужди университети, които са с непрекъснати студентски права.

Студентите, желаещи да кандидатстват за тази позиция, трябва да се регистрират и да създадат личен профил.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 23.02.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 26.03.2018 г. - до 20.04.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на финансите
Звено
Дирекция „Икономическа и финансова политика”, отдел „Макроикономически анализи и прогнози“,
Професионално направление
Икономика
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 14292
  • Ид. №: 14548
  • Ид. №: 12963
  • Ид. №: 14573
Класирани
  • Ид. №: 14292
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »