Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Биологически науки", Дирекция "Контролна и превантивна дейност", Регионална инспекция по околната среда и водите - София, София
Дирекция "Контролна и превантивна дейност", София, София

Описание

Запознаване с екологичното законодателство в областта:

  • защитените животински видове;
  • защитените територии;
  • опазването на лечебните растения.

Важна информация и срокове
Валидност:
до 19.08.2019 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 26.08.2019 г. - до 30.09.2019 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Регионална инспекция по околната среда и водите - София
Звено
Дирекция "Контролна и превантивна дейност"
Професионално направление
Биологически науки
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 16009
Класирани
  • Ид. №: 16009
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »